sociale verzekeringen zzper

Hoe (ver)zeker(t) ben jij?

In december 2021 publiceerde Montebovi een onderzoek naar de sociale bescherming van zzp’ers in Nederland. De eindconclusie is niet verrassend: de zzp’er is slecht beschermt tegen pech, ziekte en ouderdom. Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van het rapport.

Overeenkomsten tussen werknemers en zzp’ers

Zzp’ers zijn net als werknemers verzekerd tegen extreme zorgkosten, dankzij de verplichte zorgverzekering (zorgverzekeringswet). Ook hebben beiden recht op AOW (Algemene Ouderdomswet), kinderbijslag indien er kinderen zijn (Algemene Kinderbijslagwet) en een nabestaandenpensioen, indien de partner overlijdt (Algemene Nabestaandenwet).

Daarnaast hebben zowel zzp’ers als werknemers recht op het laatste vangnet in Nederland: de bijstandsregelingen.

Verschillen tussen werknemers en zzp’ers

Gaat het echter om ziekte of arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of een uitgebreider pensioen, dan zien we in Nederland grote verschillen tussen werknemers en zzp’ers.  Werknemers hebben dankzij de ziektewet recht op volledige doorbetaling van loon indien zij kortdurend ziek zijn. Zijn zij langer ziek, dan treedt de WIA in werking, en hebben zij recht op 70-75% van het verdiend loon. Zolang werknemers in loondienst zijn bouwen zij, via de werkgever een aanvullend pensioen op, waarmee ze na hun pensionering een inkomen hebben boven het bestaansminimum. En mocht de werknemer onverhoopt zijn of haar baan kwijt raken, dan is er recht op een werkloosheidsuitkering.

Bovenstaande heeft de zzp’er in Nederland allemaal niet. Een zzp’er wordt niet doorbetaald als hij of zij ziek is. Of dit nu lang of kort durend is. Ook wordt er niet automatisch een aanvullend pensioen opgebouwd. Tot slot: is er geen werk, dan is er ook geen inkomen.

Een gevolg hiervan is dat zzp’ers bovengemiddeld veel risico lopen om in armoede te belanden. Immers, iedere tegenslag heeft direct financiële gevolgen voor de zzp’er.

Verzekeren

Zzp’ers kunnen zich in Nederland (vrijwillig) verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook is er de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te sparen voor een aanvullend pensioen. Dit moeten zij echter zelf regelen. Niet iedere zzp’er blijkt in staat dit adequaat te regelen. En is de zzp’er dit wel, dan worden zij, bijvoorbeeld als gevolg van een eerdere ziekte, niet altijd toegelaten tot een verzekering. Ook heeft niet iedere zzp’er, als gevolg van lage inkomsten, de mogelijkheid om de financiële lasten te dragen van een verzekering.

Gevolgen

Niet alleen heeft de zzp’er grote kans om al werkend bij de armen te behoren (maar liefst de helft van de zzp’ers verdient minder dan het minimumloon), bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom wordt die kans helemaal groot. En dat is niet alleen nadelig voor de zzp’er in kwestie, maar ook voor de economische stabiliteit, de sociale cohesie en het concept van burgerschap.

Vanuit de internationaal gemeenschap (o.a. door OESE, Wereldbank) wordt bij de Nederlandse overheid aangedrongen het sociaal bestel te veranderen. Ze zien graag navolging van wat in andere landen al gemeengoed is. Hier zijn zzp’ers vrijwillig of onvrijwillig verzekerd voor dezelfde risico’s als de werknemers. Al gelden vaak wel andere voorwaarden, zoals een langere wachttijd of lagere uitkering.
De laatste jaren wordt er in Nederland veel onderzoek gedaan naar hoe het anders zou kunnen. Voorlopig hebben zzp’ers het echter te doen met hun geringere bescherming.

Wat kun je doen als zzp’er?

Tot zo ver de samenvatting van het rapport. Je loopt als zzp’er dus behoorlijk wat rsico’s. Wat kun je doen om je hier tegen te beschermen?

Tip 1

Verdiep je in verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid. Verzekeren kan op verschillende manieren, en op verschillende voorwaarden. Zo kun je kiezen voor een uitkering vanaf de eerste ziektedag, of pas na een jaar. Ook kiezen sommige zzp’ers voor een broodfonds, waarbij je een uitkering hebt voor maximaal 2 jaar.

Tip 2

Verdiep je, ook als je weinig inkomsten hebt, in pensioenregelingen. Ook dit kan wederom op vele manieren. De meest eenvoudige is een ‘pensioenspaarrekening’ waar je apart zet wat je nu kan missen.

Tip 3

Zoek goed betalend werk, en goed betalende opdrachtgevers. Verhoog je inkomsten door je vaardigheden te vergroten, andere opdrachtgevers te zoeken, je uurloon te verhogen. En lukt het niet om werk te vinden wat beter betaald dan het minimumloon: overweeg dan (terug) in loondienst te gaan. Je hebt dan misschien niet meer inkomsten, je hebt wel meer zekerheden.

Afbeelding afkomstig van pixabay.

 

 

 

 

Podcast

In de media

Inmiddels heb ik een aantal keren deel mogen nemen aan een podcast. Erg leuk, en ook wel spannend om te doen. Wil je horen wat ik te zeggen heb? Hieronder vind je de links naar de podcasts.

Podcast  met Chanine Kristman van Stijl op Peil
In deze podcast legt Ilse Schrijver (onderzoeker) uit hoe kleding je kans op opdrachten verkrijgen en behouden beïnvloedt. Ze deelt haar eigen ervaring en geeft tips aan de luisteraars.

Podcast met Nina van Dungen BNR
Het is een lastig dilemma: als zzp’er wil je best wel blijven leren, investeren in jezelf, up-to-date blijven, maar het kost vaak klauwen met geld én je kunt in je studietijd niet werken! Dan verdien je dus niets. In aflevering 5 van ZZP Café, dé podcast voor eigen bazen, zoomen we in op zelfontwikkeling. Zijn dure trainingen of opleidingen de investering waard? En het kan natuurlijk best goedkoper, of zelfs gratis! En hoe vind je een goede balans tussen werken en jezelf blijven ontwikkelen? Dat hoor je allemaal in deze aflevering.

Investeren in ontwikkeling essentieel voor zzp’er

Investeren in je eigen ontwikkeling is erg belangrijk. Onderstaande blog schreef ik op verzoek voor www.hanze-gilde.nl.

Een leven lang leren

De overheid probeert het “leven lang leren” te stimuleren met leningen vanuit DUO. In veel CAO wordt tegenwoordig vastgelegd dat werkgevers ook voldoende moeten investeren in (bij) scholing van de werknemers. Het idee is dat “de wereld” zo snel veranderd dat je er niet meer vanuit mag gaan dat de kennis en vaardigheden die je op school leert in je jonge jaren voldoende is om de rest van je werkbare leven op te teren. Om interessant te blijven voor (potentiele) werkgevers moet je dus blijven leren. Het interessant blijven wordt ook wel employability genoemd.

Volgens Thijssen et al. (2018) hebben organisaties de keuze uit drie employability- strategieën:

  1. Verbredende strategie: de organisatie doet er alles aan om een omgeving te creëren die erop gericht is dat de vaardigheden en kennis, en hiermee de employability, van medewerkers vergroot wordt. Dit kan door het aanbieden van formele trainingen en opleidingen, maar ook door het faciliteren en stimuleren van informeel leren op de werkplek.
  2. De verkoopstrategie: De organisatie helpt je mee zoeken naar een plek binnen of buiten de organisatie waar je huidige kennis en vaardigheden beter tot zijn recht komen. Je kennis en vaardigheden blijven dus gelijk, alleen de context verandert.
  3. Consumerende strategie: De organisatie ziet je als ‘gebruiksvoorwerp’. Ze maken graag gebruik van je diensten, totdat je kennis en vaardigheden verouderd zijn. Dan nemen ze afscheid van je.

Begin augustus bood de overheid iedereen, werkloos, loondienst of zelfstandige de mogelijkheid om een gratis ontwikkeladvies te krijgen. Inmiddels zitten we al in de tweede ronde. Wil je een gratis ontwikkeladvies, meld je dan snel aan.
Natuurlijk kun je de opdrachtgever als verantwoordelijke zien voor jouw loopbaan. Het kost echter niets om zelf de touwtjes in handen te (gaan) nemen en zelf de verbredende strategie te hanteren.

Welke strategie hanteren jouw opdrachtgevers? En wat doe je zelf om je kennis en vaardigheden up to date te houden?

Netwerken als freelancer: samen sta je sterker

De meerwaarde van je sociale netwerk

Als freelancer heb je niet de automatische ondersteuning van een organisatie en collega’s als het gaat om het verkrijgen van opdrachten, nieuwe kennis. Maar ook het delen van positieve en minder positieve emoties is lastiger als je voor jezelf werkt. Een freelancer werkt namelijk vaak zonder collega’s, waardoor de freelancer zijn sociale contact en steun op andere manier moet verkrijgen. Een divers en sterk (informeel en formeel) netwerk kan een freelancer ondersteunen bij (persoonlijke) ontwikkeling, het vinden en realiseren van opdrachten en het verkrijgen van emotionele ondersteuning bij stressvolle gebeurtenissen. Doordat sociale relaties steun kunnen bieden, kan dit ervoor zorgen dat (mogelijke) stressvolle gebeurtenissen minder stressvol worden ervaren.

Leer ondernemersvaardigheden van een ervaren freelancer

Een van ‘mijn’ bachelor studenten onderzocht hoe freelancers hun sociaal netwerk inzetten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat freelancers leren van collega-freelancers op het gebied van ondernemersvaardigheden en sociale vaardigheden. Ook delen ze graag kennis met anderen, omdat dit henzelf ook weer helpt: “zo heb ik een aantal mensen waarvan ik weet dat ik ze altijd kan bellen als ik ergens over wil sparren of iets wil delen zakelijk gezien. Deze mensen weten dat dit ook andersom geldt” (R4).

 Als freelancer ga je van opdracht naar opdracht, wat de mogelijkheid biedt om nieuwe vaardigheden op te doen. Toch geven de geïnterviewde freelancers ook wel aan dat ze het soms missen om in een team te werken: “wat ik soms heel erg mis is dat je niet echt in een team werkt” (R 4). Sparren met en begrip krijgen van collega-freelancers helpt om soepeler tussen opdrachten te wisselen: “zij vertellen dat zij dat ook lastig vinden” (R2). Ook helpt het om zelf te leren: “Mijn sociale relaties zijn belangrijk omdat ik kan delen waar ik mee bezig ben en dat ik op die manier helpt het me mijn verhaal te doen. Heb ik daar dus elke keer de kans voor en om het voor mezelf te verscherpen. Om te schuren en te scherpen, dat vind ik er heel fijn aan” (R 3).

Zoek opdrachtgevers die bij je passen

Een klik met de opdrachtgever en inhoudelijk achter de opdracht staan is belangrijk om een netwerk op te bouwen wat bij je past. De waarden en normen van de opdrachtgever moeten aansluiten bij die van jezelf. Zo krijg je ook eerder opdrachten waar je achter staat: “ja, want anders kan ik het niet. Ik kan niet iemand ondersteunen, ik kan niet iets in werk leggen, wat niet bij mij aansluit. Nee daar heb ik zelfs mijn baan een keer voor opgezegd. Ja dan moest ik bananen die in mijn ogen krom zijn, recht maken” (R 3). Een tip die de ondervraagde freelancers geven is om te vragen naar de mening en ervaringen van mensen uit je netwerk over de opdrachtgevers voor wie je werkt of wilt gaan werken.

Onderhoud je relaties

Heb je eenmaal leuke opdrachtgevers, die goed bij je passen, onderhoud dan de relaties, bijvoorbeeld door deelname aan activiteiten die de opdrachtgever organiseert. Blijf, ook als je (tijdelijk) niet werkt voor deze opdrachtgever, wel belangstelling tonen: “door gewoon simpel contact te hebben, […] Ook hebben we gedurende de corona tijd, bewust gevraagd hoe het bij organisaties gaat. Enerzijds vanuit oprechte belangstelling, maar ook om te laten weten dat je er nog bent” (6). Door de relatie te onderhouden, is de kans groter dat je ze behoudt en steeds nieuwe opdrachten krijgt: de opdrachtgever gunt je de opdracht: “iedereen kan op een gegeven moment voldoende kwaliteit leveren, echter hoe het ervaren wordt, is afhankelijk van hoe de relatie is ”(R6.)

Freelancers halen niet alleen veel uit hun netwerk, ze vinden het ook belangrijk om mensen in hun netwerk iets te kunnen of te helpen: “het is heel fijn om opdrachten te kunnen doorgeven, daar word ik zelf ook blij van. Dat laat zien hoe belangrijk zo’n netwerk is” (R4).

Je netwerk is meer dan je werkgerelateerde contacten

De geïnterviewde freelancers geven aan dat hun netwerk bestaat uit vrienden, familie, mede-freelancers in de buurt. Deze relaties worden vooral face-to-face onderhouden, met een kopje koffie of een wandeling, maar ook contact via sociale media (zoals WhatsApp, mail, Facebook en Instagram) zijn populair. Voor zakelijke relaties is LinkedIn voornamelijk het middel om in contact te blijven.

Het netwerk wordt gezien als belangrijk: “ik vind dat wel heel erg belangrijk en ik merk ook dat ik daar heel veel aan heb. Collega’s die opdrachten doorgeven of even met je meedenken” (R4)

Emotionele steun krijgen freelancers vooral van vrienden en familie. Diezelfde vrienden en familie worden ook ingezet als (zakelijk) klankbord: “Met mijn verloofde praat ik wel veel over werk, omdat het toch onze levens ook in een zekere zin bepaald. Het prettige is dat hij heel ondersteunend is, zo had ik in het begin erg de twijfel of ik wel aan opdrachten zou komen. Hierin heeft hij mij bijgestaan en dat heeft mij veel rust gegeven” (R4).

Conclusie: investeer in je netwerk!

Sociale relaties bieden de freelancer steun, bijvoorbeeld bij stressvolle gebeurtenissen. Deze steun bestaat uit emotionele steun, informatie en feedback.  De ondervraagde freelancers ontvangen vanuit hun sociale netwerk steun van familie, vrienden, partner en mede-freelancers. Hierdoor kunnen zij zich beter ontwikkelen en heeft dit een positieve bijdrage voor hun carrière.

Een goede relatie met opdrachtgevers of andere freelancers draagt bij aan het krijgen van nieuwe opdrachten. Om een goede relatie te ontwikkelen is de persoonlijke klik erg belangrijk.

De afbeelding is afkomstig van Pexels.

invloed omgeving op freelancers

De invloed van de omgeving op freelancers

De meeste mensen worden freelancer, omdat ze een nieuwe uitdaging zoeken, dan wel meer zelf willen bepalen hoeveel en wanneer ze werken (Van der Torre et al., 2019). Ze willen meer autonomie en mogelijkheden tot zelfrealisatie, of een economische kans pakken (Kolvereid, 1996). Maar zijn ze werkelijk zo autonoom? Of wordt ook hun handelen beïnvloedt door de omgeving waarin ze verkeren? Een van ‘mijn’ bachelorstudenten zocht het uit.

Het blijkt dat iedereen beïnvloed wordt door normen en waarden, regels en gewoonten die gelden in het sociale leven. Deze regels en gewoonten, normen en waarden kunnen zowel formeel (wetten, regelgeving en contracten) als informeel (sociale omgangsnormen, cultuur) zijn (Urbano & Alvarez, 2014).

Elke ondernemer, dus ook iedere freelancer, heeft te maken met wetgeving en overheidsbeleid dat een ondernemersklimaat kan aanmoedigen of ontmoedigen. Daarnaast gelden in verschillende branches nog aanvullende regels, denk bijvoorbeeld aan eisen ten aanzien van scholing bij advocaten en geregistreerde coaches. De vijf ondervraagde respondenten, allen werkzaam als freelance financieel adviseur, besteden veel tijd aan op de hoogte zijn van (nieuwe) regelgeving: “Het is zaak om te proberen alles zelf in de gaten te houden” (R2). Dit kost veel tijd. Tijd die niet aan betaalde opdrachten besteed kan worden.

Verdiep je in de regels en procedures voor je start als freelancer

Respondenten ervaren procedurele belemmeringen bij het opstarten eigen onderneming: “[…] via het UWV die had een startersregeling, maar daar zat je al weer snel vast aan een uren criterium en dat was ook niet flexibel […], dus dan zit je eigenlijk klem” (R4); “we hebben wel een oerwoud aan regels, dat kan belemmerend werken.” (R5). Er blijkt een behoorlijke financiële kennis nodig om de regels goed te kunnen doorgronden: “Die [startende ondernemers] weten eigenlijk niet eens het verschil tussen inkomsten belasting en omzet belasting, of hoe ze een factuur moeten maken, of hoe dat zit met het uren criterium” (R4).

Regel je aansprakelijkheid en zorg voor specialisten in je netwerk

En eenmaal gestart, ben je er nog niet. Alle vijf de respondenten kregen tijdens hun werk te maken met nieuwe regels en procedures: “je moet ook continu bij blijven om te zorgen dat je die overheidsregels kan blijven volgen” (R5). De regels en procedures waar ze nu mee te maken krijgen omvatten een breder gebied dan voorheen in loondienst: “er werd veel meer vanuit het management geregeld, of je leidinggevende vertelde je wat je moest doen” (R4). Daarnaast zijn freelancers zelf aansprakelijk als er iets mis gaat, en is er geen (interne) controle meer. De respondenten lossen dit op door daar waar nodig een specialist in te schakelen. Een breed netwerk hebben is dus handig, aldus de ondervraagde freelancers. Het netwerk wordt daarnaast ook ingezet om op de hoogte te blijven van wijzigingen in procedures en regels.

Volledig autonoom is niemand

Kortom: de omgeving beperkt de autonomie van freelancers, je moet nu eenmaal de regels, procedures en wetten goed kennen en toepassen. Toch zien de ondervraagde freelancers veel voordelen aan het zelfstandig ondernemen. Ze ontwikkelen zich in de breedte en de diepte, en die regels: ach, die gelden ook in loondienst!

De afbeelding is afkomstig van Pexels.

De freelancers zijn geïnterviewd door Anne  Jacobs (student bedrijfskunde).

 

 

 

De rol van sociaal kapitaal bij freelancers: werk krijgen via je netwerk

Veel freelancers halen hun opdrachten uit hun netwerk (Barley & Kunda, 2006). Dit netwerk wordt ook wel sociaal kapitaal genoemd.  Heb je een breed netwerk, dus een hoge mate van sociaal kapitaal, dan heb je een brede basis van doorverwijzingen en krijg je hulp bij het identificeren van veelbelovende kansen (Van den Born & Van Witteloostuijn, 2013, p. 27).

Een van ‘mijn’ bachelorstudenten onderzocht hoe mannelijke en vrouwelijke journalisten hun sociaal kapitaal inzetten bij het verwerven van nieuwe vaardigheden en nieuwe opdrachten.

Alle twaalf ondervraagde freelance journalisten zien hun sociaal kapitaal als cruciaal om aan opdrachten te komen: “En je professionele netwerk is heel belangrijk als je de boel een beetje lopende wilt houden.” (R5).

Hoe is het netwerk opgebouwd?

Het netwerk bestaat uit contacten die zijn opgedaan tijdens de eerdere loondienstsituatie: “Mensen nemen je een beetje mee naar hun nieuwe werkgevers.” (R5), via via, waarbij ook privé-contacten relevant blijken: “Nou ja ik was met iemand gewoon aan het daten en die werkte bij het RTL nieuws…..” (R3) als online opgedane contacten: Deze heb ik zelf gevonden. Ik zit in een Facebookgroep: Amsterdammers durven te vragen.” (R2). Mede-freelancers spelen ook opdrachten aan elkaar door: “ We spelen ook dingen naar elkaar door. Het is de regel; je zegt nooit nee als je niet kan maar je zegt; ik kan niet maar ik heb een collega die daar perfect geschikt voor is. Zo help je elkaar.”(R4).

Specifiek mannelijke freelance journalisten lijken meer onderscheid te maken tussen soorten netwerken: “Ja maar je hebt wel verschillende netwerken he. Je hebt het klantennetwerk. En je hebt collega-netwerken. Ik ken heel veel mensen, maar het is niet een grote groep aan wie ik mijn werk zou willen uitbesteden.” (R12).

Heeft je geslacht invloed op je kans een opdracht te verwerven?

Het man of vrouw zijn heeft volgens de vrouwelijke respondenten invloed op hun werk. Soms worden ze afgewezen op basis van hun geslacht: “Ja, ik ben afgewezen voor een opdracht omdat ik vrouw ben, en ze zochten een man”(R3). En soms krijgen ze juist werk vanwege hun geslacht: “ik krijg klussen vanuit de redactie omdat ik een vrouw ben” (R5).  Mannelijke respondenten merken dit onderscheid minder op: “Mijn collega heeft meer met gezondheidszaken en tuchtzaken, dus zij doet meer die dingen. Maar dat is niet echt omdat zij een vrouw is”(R9).

Conclusie

Uit het onderzoek komt naar voren dat mannelijke en vrouwelijke freelance journalisten hun netwerk anders inzetten. Ook ervaren vrouwen dat hun geslacht van invloed is op de kans dat zij de opdracht verwerven. Mannelijke freelance journalisten ervaren dit verschil niet.

Literatuurlijst

Barley, S. R., & Kunda, G. (2006). Contracting:  a new form of professional practice. Academy of management perspectives(february), 46-66

Born, A. van den, Witteloostuijn, A van. (2013). Drivers of freelance career success. Journal of organizational behavior, 34, p. 24-46. Doi: 10.1002/job.1786

Afbeelding afkomstig van www.pexels.com

De freelancers zijn geïnterviewd door Cheyenne Maassen (student bedrijfskunde).

 

 

 

 

 

 

keurmerk freelancers

Leidt een keurmerk tot meer werk voor freelancers?

Het is evident dat het succes van een freelancer afhankelijk is van de eigen competenties en de aansluiting daarvan bij de gevraagde competenties (Süβ en Becker, 2013). Maar hoe maak je de potentiële opdrachtgevers nu duidelijk welke competenties je bezit? Een van de middelen die je als freelancer ter beschikking staat is het behalen van een keurmerk. Een kwaliteitsoordeel over een product of dienst uitgevoerd door een derde partij. De klant krijgt vaak meer vertrouwen in de aangeboden dienst, omdat dit gekeurd is door een betrouwbare, onafhankelijke, derde partij (Cook en Luo, 2003). Daarnaast biedt het de klant de garantie dat je voldoet aan vastgestelde professionele normen en een vastgestelde kwaliteit levert.

Je komt in aanmerking voor een keurmerk of certificering als je hebt bewezen te voldoen aan de gewenste competentiestandaard. Meestal is aanvullend de eis dat je deze competenties ook aantoonbaar blijven verbeteren om op deze manier te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van het keurmerk (Love, 2013).

En zo snijdt het mes aan twee kanten: aan de ene kant is er bewijs van de competenties waar je over beschikt. Tegelijkertijd wordt je ‘gedwongen’ om jezelf te blijven ontwikkelen, waarmee je tegelijkertijd aansluit bij de continue veranderende markt. (Berntson, Sverke, Marklund, 2006).

Een nadeel van een keurmerk is dat je eerst tijd kwijt bent met het behalen van het keurmerk, daarna moet je ontwikkelactiviteiten uit blijven voeren.  Dit kost zowel geld, voor de opleidingen en trainingen, als tijd waarin je geen betaalde werkzaamheden kan verrichten. Hierdoor voeren freelancers minder vaak ontwikkelingsactiviteiten uit dan voltijdwerkers in dienstverband (Vlasbom et al., 2013).

Uit onderzoek uitgevoerd door één van ‘mijn’ bachelorthesisstudenten onder zes loopbaanprofessionals blijkt het keurmerk hen stimuleert om doelgericht en bewust bezig te zijn met hun professionele ontwikkeling: “Het keurmerk heeft mij er bewust van gemaakt dat het nodig is dit soort activiteiten te doen, om bij te blijven in het vak” (R2). Daarnaast maakt het hen aantrekkelijk voor grotere bedrijven, die in sommige gevallen een keurmerk verplicht stellen om de opdracht te kunnen verkrijgen. Loopbaanprofessionals zonder keurmerk geven overigens aan nog niet verlegen te zitten om werk: “Er komt gewoon altijd op mijn pad wat ik wil hebben in de hoeveelheid die ik wil hebben dus ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig” (R6).

Kortom, een keurmerk helpt je om bewust bezig te zijn met je ontwikkeling en biedt kansen bij bepaalde opdrachtgevers. Echter, niet iedere freelancer heeft een keurmerk nodig om zichzelf te stimuleren om te ontwikkelen of voldoende opdrachtgevers te krijgen.

Literatuurlijst

Berntson, E., Sverke, M., & Marklund, S. (2006). Predicting Perceived Employability:

Human Capital or Labour Market Opportunities? Economic & Industrial Democracy, 27(2), 223–244. https://doi.org/10.1177/0143831X06063098

Cook, D. P., & Wenhong Luo. (2003). The Role of Third-Party Seals in Building Trust

Online. E-Service Journal, 2(3), 71–84. https://doi.org/10.2979/ESJ.2003.2.3.71

Love, D. (2011) Lifelong Learning: Characteristics, Skills, and Activities for a Business

College Curriculum. Journal of Education for Business, 86:3, 155-162, DOI: 10.1080/08832323.2010.492050

Süß, S., & Becker, J. (2013). Competences as the foundation of employability : a qualitative study of German freelancers. Personnel review, 42(2), 223-240.

Vlasblom, J., Josten, E., & De Voogd-Hamelink, M. (2013). Aanbod van arbeid 2012.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

De foto is afkomstig van www.pexels.com

De freelancers zijn geïnterviewd door Bram de Wild (student Bedrijfskunde).

Impact thuiswerken op sociale innovatie: waarom freelancers beter vanuit co workerspace kunnen werken

Niet alleen zzp’ers, maar ook steeds meer bedrijven kiezen ervoor om medewerkers vanuit huis te laten werken. Anno 2020 ingegeven door corona, toch lijken organisaties thuiswerken ook daarna de standaard werkwijze te laten zijn. Deze keuze heeft impact op veel zaken, zoals de benodigde kantoorruimte, maar ook op de mate dat sociale innovatie zal plaatsvinden.
Thuiswerken
Onderzoek onder freelancers uit 2016 laat zien dat fysieke nabijheid leidt tot interactief leren  en nieuwe kennis. Freelancers die gebruik maken van een ‘co workerspace’ krijgen de beschikking over meer  resources, zoals kennis en het netwerk van de co-workers, maar ook fysieke zaken zoals vergaderruimte, printfaciliteiten, e.d.

Redenen voor freelancers om juist daarom NIET te kiezen voor thuiswerken, maar voor werken bij een ‘Co-working space’, zoals Ondernemershuis Hanzegilde, zijn naast de scheiding van werk en privé de wens tot professionele interactie, toegang tot nieuwe netwerken en potentiële opdrachten, nieuwe kennis en mogelijkheden tot (werkplek) leren.

Nog niet onderzocht is wat de meerwaarde is van een co working space voor medewerkers van grotere organisaties. Wellicht dat lokaal laten werken van medewerkers in een ‘co-working space’ in plaats van thuis of op kantoor leiden tot (nog) meer sociale innovatie en relevante kansen voor de organisatie, dan de medewerkers allemaal naar hetzelfde kantoor te laten komen.

Het belang van persoonlijk leiderschap voor freelancers

Onlangs schreef ik op de site van Neimed een blog over het belang van persoonlijk leiderschap als hulpmiddel om de Corona-crisis (goed) door te komen. Specifiek voor freelancers is dit belang hoog. Veel freelancers hebben op dit moment moeite met inkomen genereren. Hun opdrachten zijn teruggelopen, of in het ergste geval zelfs geheel gestopt als gevolg van de Corona-maatregelen en de gevolgen ervan. Persoonlijk leiderschap tonen kan helpen de crisis goed door te komen.

De huidige pandemie is een situatie die iedereen is overkomen. Mensen hebben en ervaren minder controle. Toch kunnen freelancers ook in deze omstandigheden persoonlijk leiderschap vertonen door de controle weer te pakken. Dit kan door te kijken naar de cirkel van Invloed: waar is wel en waar is geen controle over? Zo heeft de gemiddelde freelancer geen invloed op de pandemie, maar wel invloed op de acties die ze ondernemen om aan (nieuwe) klanten te komen.

Een tweede kenmerk van persoonlijk leiderschap is doelmatigheid. Freelancers met een duidelijk doel voor ogen behalen dit waarschijnlijk eerder, dan freelancers zonder dit doel voor ogen. De pandemie biedt ook nieuwe kansen voor freelancers.

Wat doe jij om je persoonlijk leiderschap te vergroten?

 

Vier typen freelancers als het gaat om persoonlijke ontwikkeling

Uit onderzoek van Ruiner & Liebhart (2018) komt naar voren dat er 4 typen freelancers zijn. Elk type heeft zijn eigen voorkeur voor persoonlijke ontwikkeling.

De flexibele aanpasser

Het eerste type is de flexibele aanpasser. Dit type is vooral project en certificaat gedreven. Een certificaat is bijvoorbeeld vereist voor een project of een klant. Certificaten halen ze omdat dit als belangrijk wordt gezien door hun cliënten of opdrachtgevers. Een flexibele aanpasser loopt meestal niet voorop met het verkrijgen van nieuwe kennis en vaardigheden, maar is hier eerder reactief in: ontwikkelen is nodig, omdat de markt het vraagt. Nieuwe kennis en vaardigheden doen ze min of meer per ongeluk op in nieuwe projecten. Ze houden vooral van ‘leren door doen’.

Persoonlijke ontwikkeling als flexibele aanpasser?

Door bewust(er) te kiezen voor specifieke opdrachtgevers en projecten kun je de ontwikkeling van je kennis en vaardigheden sturen. Je stuurt je eigen ontwikkeling en employability meer pro-actief.

Flexibele zelfstandigen

Flexibele zelfstandigen, het tweede type, gaan vooral uit van hun eigen interesses en belangen. Deze willen ze graag vervullen via hun werk. Leren en zelfontwikkeling zijn voor de flexibele zelfstandige erg belangrijk. Ze hebben moeite met zich aanpassen aan de organisatie. Liever volgen ze hun eigen interesses.

Flexibele zelfstandigen ontwikkelen zich door het volgen van blogs en relevante websites over hun interesses. Ze bloggen zelf ook en posten video tutorials om zichtbaar te zijn voor cliënten/ opdrachtgevers.

Persoonlijke ontwikkeling als flexibele zelfstandige?

Door bewust te kiezen voor experts als sparringpartner of zelf een community van experts op te zetten en netwerkbijeenkomsten te organiseren, doe je door de gesprekken en discussies met peers snel nieuwe relevante kennis op. Die kun je combineren met de kennis die je al hebt. Daarnaast is het aan te raden opdrachtgevers te zoeken die met hun opdrachten aansluiten bij jouw interesses.

Permalancer

Het derde type, de Permalancers, zijn freelancers die zich sterk focussen op de vraag vanuit opdrachtgevers. Opdrachtgevers benaderen hun met specifieke en goed omschreven opdrachten. Permalancers zien leren en persoonlijke ontwikkeling als een noodzakelijk kwaad. De enige reden om zich te ontwikkelen is omdat dit nodig is om concurrerend te blijven ten opzichte van andere freelancers. Permalancers kiezen hun projecten op basis van de vergoeding die er tegenover staat en de mate waarin de permalancer zelf voldoet aan de criteria. Als ze zich moeten ontwikkelen, dan gaan ze het liefst naar seminars of volgen een formele training.

Persoonlijke ontwikkeling als permalancer?

Hou er rekening mee dat stilstaan in je ontwikkeling betekent dat je in de toekomst waarschijnlijk zonder werk zit. Kijk, eventueel samen met een coach, naar je interesses. Zo kun je een thema of onderwerp vinden waarin je het wel leuk vindt om jezelf verder te bekwamen.

Onafhankelijk freelancer

Het laatste type wat uit het onderzoek naar voren komt zijn de onafhankelijke freelancers. Onafhankelijke freelancers zijn freelancers die altijd al zelfstandig ondernemer zijn geweest en dat in de toekomst ook graag willen blijven. Ze zijn freelancer in hart en nieren. Over het algemeen hebben ze een visie over de toekomst en stemmen hun leeractiviteiten en persoonlijke ontwikkeling daarop af. Betrokkenheid en passie zijn kenmerken van de onafhankelijk freelancer.

Onafhankelijke freelancers ontwikkelen zich door zelf-reflectie, elke dag verschillende blogs, websites, podcasts en audiobooks te bekijken en beluisteren. Ze kiezen hun bronnen zorgvuldig en zijn door hun nieuwsgierigheid en creativiteit eigenlijk continu aan het leren en (door-) ontwikkelen.

Persoonlijke ontwikkeling als onafhankelijk freelancer?

Je weet wat je wilt en in welke richting je je wilt ontwikkelen. Je kiest je opdrachtgevers en opdrachten ook zorgvuldig uit. Waarschijnlijk heb je zo veel kennis dat het de moeite waard is om deze verder te verspreiden. Niet alleen online, maar ook door (gast-)lessen te geven aan hogescholen en universiteiten. En wie weet wordt je weer uitgedaagd tot verdere ontwikkeling door de vragen van de studenten.

Blijf ontwikkelen!

In welk type herken jij jezelf? Welk type je ook bent, het is het aller belangrijkst dat je je blijft ontwikkelen. Alleen dan kun je van toegevoegde waarde blijven voor je opdrachtgevers. Nu en in de toekomst.

Deze blog verscheen eerder op www.hanze-gilde.nl