Netwerken als freelancer: samen sta je sterker

De meerwaarde van je sociale netwerk

Als freelancer heb je niet de automatische ondersteuning van een organisatie en collega’s als het gaat om het verkrijgen van opdrachten, nieuwe kennis. Maar ook het delen van positieve en minder positieve emoties is lastiger als je voor jezelf werkt. Een freelancer werkt namelijk vaak zonder collega’s, waardoor de freelancer zijn sociale contact en steun op andere manier moet verkrijgen. Een divers en sterk (informeel en formeel) netwerk kan een freelancer ondersteunen bij (persoonlijke) ontwikkeling, het vinden en realiseren van opdrachten en het verkrijgen van emotionele ondersteuning bij stressvolle gebeurtenissen. Doordat sociale relaties steun kunnen bieden, kan dit ervoor zorgen dat (mogelijke) stressvolle gebeurtenissen minder stressvol worden ervaren.

Leer ondernemersvaardigheden van een ervaren freelancer

Een van ‘mijn’ bachelor studenten onderzocht hoe freelancers hun sociaal netwerk inzetten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat freelancers leren van collega-freelancers op het gebied van ondernemersvaardigheden en sociale vaardigheden. Ook delen ze graag kennis met anderen, omdat dit henzelf ook weer helpt: “zo heb ik een aantal mensen waarvan ik weet dat ik ze altijd kan bellen als ik ergens over wil sparren of iets wil delen zakelijk gezien. Deze mensen weten dat dit ook andersom geldt” (R4).

 Als freelancer ga je van opdracht naar opdracht, wat de mogelijkheid biedt om nieuwe vaardigheden op te doen. Toch geven de geïnterviewde freelancers ook wel aan dat ze het soms missen om in een team te werken: “wat ik soms heel erg mis is dat je niet echt in een team werkt” (R 4). Sparren met en begrip krijgen van collega-freelancers helpt om soepeler tussen opdrachten te wisselen: “zij vertellen dat zij dat ook lastig vinden” (R2). Ook helpt het om zelf te leren: “Mijn sociale relaties zijn belangrijk omdat ik kan delen waar ik mee bezig ben en dat ik op die manier helpt het me mijn verhaal te doen. Heb ik daar dus elke keer de kans voor en om het voor mezelf te verscherpen. Om te schuren en te scherpen, dat vind ik er heel fijn aan” (R 3).

Zoek opdrachtgevers die bij je passen

Een klik met de opdrachtgever en inhoudelijk achter de opdracht staan is belangrijk om een netwerk op te bouwen wat bij je past. De waarden en normen van de opdrachtgever moeten aansluiten bij die van jezelf. Zo krijg je ook eerder opdrachten waar je achter staat: “ja, want anders kan ik het niet. Ik kan niet iemand ondersteunen, ik kan niet iets in werk leggen, wat niet bij mij aansluit. Nee daar heb ik zelfs mijn baan een keer voor opgezegd. Ja dan moest ik bananen die in mijn ogen krom zijn, recht maken” (R 3). Een tip die de ondervraagde freelancers geven is om te vragen naar de mening en ervaringen van mensen uit je netwerk over de opdrachtgevers voor wie je werkt of wilt gaan werken.

Onderhoud je relaties

Heb je eenmaal leuke opdrachtgevers, die goed bij je passen, onderhoud dan de relaties, bijvoorbeeld door deelname aan activiteiten die de opdrachtgever organiseert. Blijf, ook als je (tijdelijk) niet werkt voor deze opdrachtgever, wel belangstelling tonen: “door gewoon simpel contact te hebben, […] Ook hebben we gedurende de corona tijd, bewust gevraagd hoe het bij organisaties gaat. Enerzijds vanuit oprechte belangstelling, maar ook om te laten weten dat je er nog bent” (6). Door de relatie te onderhouden, is de kans groter dat je ze behoudt en steeds nieuwe opdrachten krijgt: de opdrachtgever gunt je de opdracht: “iedereen kan op een gegeven moment voldoende kwaliteit leveren, echter hoe het ervaren wordt, is afhankelijk van hoe de relatie is ”(R6.)

Freelancers halen niet alleen veel uit hun netwerk, ze vinden het ook belangrijk om mensen in hun netwerk iets te kunnen of te helpen: “het is heel fijn om opdrachten te kunnen doorgeven, daar word ik zelf ook blij van. Dat laat zien hoe belangrijk zo’n netwerk is” (R4).

Je netwerk is meer dan je werkgerelateerde contacten

De geïnterviewde freelancers geven aan dat hun netwerk bestaat uit vrienden, familie, mede-freelancers in de buurt. Deze relaties worden vooral face-to-face onderhouden, met een kopje koffie of een wandeling, maar ook contact via sociale media (zoals WhatsApp, mail, Facebook en Instagram) zijn populair. Voor zakelijke relaties is LinkedIn voornamelijk het middel om in contact te blijven.

Het netwerk wordt gezien als belangrijk: “ik vind dat wel heel erg belangrijk en ik merk ook dat ik daar heel veel aan heb. Collega’s die opdrachten doorgeven of even met je meedenken” (R4)

Emotionele steun krijgen freelancers vooral van vrienden en familie. Diezelfde vrienden en familie worden ook ingezet als (zakelijk) klankbord: “Met mijn verloofde praat ik wel veel over werk, omdat het toch onze levens ook in een zekere zin bepaald. Het prettige is dat hij heel ondersteunend is, zo had ik in het begin erg de twijfel of ik wel aan opdrachten zou komen. Hierin heeft hij mij bijgestaan en dat heeft mij veel rust gegeven” (R4).

Conclusie: investeer in je netwerk!

Sociale relaties bieden de freelancer steun, bijvoorbeeld bij stressvolle gebeurtenissen. Deze steun bestaat uit emotionele steun, informatie en feedback.  De ondervraagde freelancers ontvangen vanuit hun sociale netwerk steun van familie, vrienden, partner en mede-freelancers. Hierdoor kunnen zij zich beter ontwikkelen en heeft dit een positieve bijdrage voor hun carrière.

Een goede relatie met opdrachtgevers of andere freelancers draagt bij aan het krijgen van nieuwe opdrachten. Om een goede relatie te ontwikkelen is de persoonlijke klik erg belangrijk.

De afbeelding is afkomstig van Pexels.