Publicaties

Schrijver, I., Nijssen, D., Smouts, S., Loffeld, R. Brandsma, T. Stoffers, J. (2022). Quick Response Manufacturing in de Nederlandse mkb-maak-industrie: impact op human capital. Holland Management Review. 204, 38-45.

Schrijver, I., Post, J. (2022). Verder op weg met loopbaanchecks: inzet, effect en randvoorwaarden. Loopbaanvisie. 13 (1): 67-73.

Brandsma, T., Stoffers, J., & Schrijver, I. (2020). Hoe HR de match tussen techniek en werkvloer kan verbeteren. PW-de Gids

Stoffers, J.M.M., Van der Heijden, B.I.J.M., & Schrijver, I.D. (2020). Towards a sustainable model of innovative work behaviors’ enhancement: the mediating role of employability. Sustainability 12(1), 159. doi: 10.3390/su12010159

Brandsma, T., Stoffers, J., & Schrijver, I. (2020). Advanced technology use by care professionals. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 742. doi: 10.3390/ijerph17030742

Stoffers, J., Schrijver, I., & Kleefstra, A. (2018). Designing training programs for HRD, expectations of participants explored. Human Resource Management International Digest, 26(3), 4-6. doi: 10.1108/HRMID-10-2017-0158

Stoffers J., Kurstjens J., & Schrijver I. (2015). Leadership and new ways of working: a case study in a financial service organisation. International Journal of Business and Economics Research, 4(3), 157-162. doi: 10.11648/j.ijber.20150403.18

van Gestel, N., Koppenjan, JFM., Schrijver, I., van der Ven, A., & Veeneman, WW. (2008). Managing public values in public-private networks: a comparative study of innovative public infrastructure projects. Public Money and Management: integrating theory and practice in public management, 28(3/June 208), 139-145.

van der Ven, A., Schrijver, I., Veeneman, WW., van Gestel, N., & Koppenjan, JFM. (2007). Liberalisering van de publieke infrastructuur. De afweging en de borging van publieke belangen bij vervoers- en warmtenetbedrijven. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Onderzoeksverslagen

Post J., De Vries, S., Van Triest, C., De Jong, Corporaal, S. Nijman, D.J., Sanders, J., Schrijver, I., Stoffers, J. (2021). Eindrapportage deelonderzoek fase 1: ervaringen met loopbaanchecks van loopbaanprofessionals, werkgevers en gebruikers. Instituut Gak.

Post., J., Schrijver. I., Stoffers, J. (2021). Eindrapportage deelonderzoek fase 2: Arbeidsmarktinformatie, een literatuuroverzicht en beschrijving van best practices. Instituut Gak.

Roçak, M. Hooijen, I, Schrijver, I. Stoffers, J. (2021). Nulmeting Regio Deal Parkstad Limburg, structurele monitoring Regio Deal Parkstad Limburg. Heerlen: Neimed

Schrijver, I., Nijssen, D., Smouts, S., Loffeld, R., Brandsma, T., Stoffers, J. (2021). QRM in de Nederlandse en Belgische mkb maakindustrie: betekenis en impact op human capital. Heerlen: Lectoraat Employability.

Stoffers, J., Schrijver, I., Canisius, E., Wijnen-Amanchar, J. Geraedts, M. (2021). Regionale technologiegedreven arbeidsmarktinitiatieven in beeld gebracht. Heerlen: Lectoraat Employability.

Schrijver, I., Hooijen, I, Van Bilsen, D. (2021). Hoe brede welvaart te meten?. Heerlen: Neimed.

Schrijver, I.D., Stoffers, J. (2021). Onderzoek naar de impact van digitale ontwikkelingen (economy 4.0) op de gevraagde vaardigheden i n de beroepskolom mbo-hbo in de sectoren Finance, HR en IT. Sittard: lectoraat Employability

Schrijver, I.D., Bruinsma-Muller, J., Stoffers, J. (2020). Nieuwe Start. Kwalitatief onderzoek naar factoren die kunnen bijdragen aan (re-)integratie op de arbeidsmarkt. Heerlen: Lectoraat Employability

Hoedemakers, J., Schrijver, I. & Stoffers, J. (2019). Eindrapportage LEO op welke wijze kan leo de activiteiten borgen en verder uitbreiden? Heerlen: Zuyd Research.

Rijkse, R., & Schrijver, I. (2019). Arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd in 2019 door Matchcare, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, VISTA College, Ca-ICT en KPN ICT Consulting.

Boeken

Schrijver, I., & Stoffers, J. (2021). Leiderschap als basis voor Sociale Innovatie. In: S. Detaille, & A. De Lange. Future of Work. Sociale innovatie en HRM. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.

Van Neure, S., Schrijver, I., Detaille, S., De Lange, A. & Van Aken H. (2021). Community of Practice (CoP) als HRM-instrument voor sociale innovatie: van opzet tot evaluatie. In: S. Detaille, & A. De Lange. Future of Work. Sociale innovatie en HRM. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.

Tjemkes, B. V., van den Hout, T., & Schrijver, I. (2010). Strategie in verhouding: Netwerken, stakeholders, samenwerken. Den Haag: Lemma.