De rol van sociaal kapitaal bij freelancers: werk krijgen via je netwerk

Veel freelancers halen hun opdrachten uit hun netwerk (Barley & Kunda, 2006). Dit netwerk wordt ook wel sociaal kapitaal genoemd.  Heb je een breed netwerk, dus een hoge mate van sociaal kapitaal, dan heb je een brede basis van doorverwijzingen en krijg je hulp bij het identificeren van veelbelovende kansen (Van den Born & Van Witteloostuijn, 2013, p. 27).

Een van ‘mijn’ bachelorstudenten onderzocht hoe mannelijke en vrouwelijke journalisten hun sociaal kapitaal inzetten bij het verwerven van nieuwe vaardigheden en nieuwe opdrachten.

Alle twaalf ondervraagde freelance journalisten zien hun sociaal kapitaal als cruciaal om aan opdrachten te komen: “En je professionele netwerk is heel belangrijk als je de boel een beetje lopende wilt houden.” (R5).

Hoe is het netwerk opgebouwd?

Het netwerk bestaat uit contacten die zijn opgedaan tijdens de eerdere loondienstsituatie: “Mensen nemen je een beetje mee naar hun nieuwe werkgevers.” (R5), via via, waarbij ook privé-contacten relevant blijken: “Nou ja ik was met iemand gewoon aan het daten en die werkte bij het RTL nieuws…..” (R3) als online opgedane contacten: Deze heb ik zelf gevonden. Ik zit in een Facebookgroep: Amsterdammers durven te vragen.” (R2). Mede-freelancers spelen ook opdrachten aan elkaar door: “ We spelen ook dingen naar elkaar door. Het is de regel; je zegt nooit nee als je niet kan maar je zegt; ik kan niet maar ik heb een collega die daar perfect geschikt voor is. Zo help je elkaar.”(R4).

Specifiek mannelijke freelance journalisten lijken meer onderscheid te maken tussen soorten netwerken: “Ja maar je hebt wel verschillende netwerken he. Je hebt het klantennetwerk. En je hebt collega-netwerken. Ik ken heel veel mensen, maar het is niet een grote groep aan wie ik mijn werk zou willen uitbesteden.” (R12).

Heeft je geslacht invloed op je kans een opdracht te verwerven?

Het man of vrouw zijn heeft volgens de vrouwelijke respondenten invloed op hun werk. Soms worden ze afgewezen op basis van hun geslacht: “Ja, ik ben afgewezen voor een opdracht omdat ik vrouw ben, en ze zochten een man”(R3). En soms krijgen ze juist werk vanwege hun geslacht: “ik krijg klussen vanuit de redactie omdat ik een vrouw ben” (R5).  Mannelijke respondenten merken dit onderscheid minder op: “Mijn collega heeft meer met gezondheidszaken en tuchtzaken, dus zij doet meer die dingen. Maar dat is niet echt omdat zij een vrouw is”(R9).

Conclusie

Uit het onderzoek komt naar voren dat mannelijke en vrouwelijke freelance journalisten hun netwerk anders inzetten. Ook ervaren vrouwen dat hun geslacht van invloed is op de kans dat zij de opdracht verwerven. Mannelijke freelance journalisten ervaren dit verschil niet.

Literatuurlijst

Barley, S. R., & Kunda, G. (2006). Contracting:  a new form of professional practice. Academy of management perspectives(february), 46-66

Born, A. van den, Witteloostuijn, A van. (2013). Drivers of freelance career success. Journal of organizational behavior, 34, p. 24-46. Doi: 10.1002/job.1786

Afbeelding afkomstig van www.pexels.com

De freelancers zijn geïnterviewd door Cheyenne Maassen (student bedrijfskunde).