Impact thuiswerken op sociale innovatie: waarom freelancers beter vanuit co workerspace kunnen werken

Niet alleen zzp’ers, maar ook steeds meer bedrijven kiezen ervoor om medewerkers vanuit huis te laten werken. Anno 2020 ingegeven door corona, toch lijken organisaties thuiswerken ook daarna de standaard werkwijze te laten zijn. Deze keuze heeft impact op veel zaken, zoals de benodigde kantoorruimte, maar ook op de mate dat sociale innovatie zal plaatsvinden.
Thuiswerken
Onderzoek onder freelancers uit 2016 laat zien dat fysieke nabijheid leidt tot interactief leren  en nieuwe kennis. Freelancers die gebruik maken van een ‘co workerspace’ krijgen de beschikking over meer  resources, zoals kennis en het netwerk van de co-workers, maar ook fysieke zaken zoals vergaderruimte, printfaciliteiten, e.d.

Redenen voor freelancers om juist daarom NIET te kiezen voor thuiswerken, maar voor werken bij een ‘Co-working space’, zoals Ondernemershuis Hanzegilde, zijn naast de scheiding van werk en privé de wens tot professionele interactie, toegang tot nieuwe netwerken en potentiële opdrachten, nieuwe kennis en mogelijkheden tot (werkplek) leren.

Nog niet onderzocht is wat de meerwaarde is van een co working space voor medewerkers van grotere organisaties. Wellicht dat lokaal laten werken van medewerkers in een ‘co-working space’ in plaats van thuis of op kantoor leiden tot (nog) meer sociale innovatie en relevante kansen voor de organisatie, dan de medewerkers allemaal naar hetzelfde kantoor te laten komen.